Dit is een 12-cijferige code die maar éénmaal wordt verstrekt. Deze code bevat tevens de waarde en de geldigheidsduur van de Parfumbon. Bewaar deze code dus zorgvuldig.